Left banner 01
Left banner 02

DK-22210 Nhãn giấy liên tục 29mm x 30m

  • DK-22210 Nhãn giấy liên tục 29mm x ...
  • DK-22210 Nhãn giấy liên tục 29mm x ...

DK-22210 Nhãn giấy liên tục 29mm x 30m


Giá: 416.000đ
Số lượng

Mô tả

Nhãn in liên tục 29mm x 30mChi tiết sản phẩm

Nhãn in liên tục

Rộng: 29mm

Dài 30m.

Nhãn in liên tực tăng tính linh hoạt trong khả năng in, chiều dài nhãn được người sự dụng đặt.


Sản phẩm xem thêm


Đối tác

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5