Left banner 01
Left banner 02

Kiến trúc Fortinet Security Fabric

Hệ thống mạng ngày nay đang trải qua những bước chuyển lớn. Các tổ chức, doanh nghiệp phải cùng lúc đương đầu với nhiều vấn đề như BYOD, IoT, Ảo hóa, SDN, Cloud, sự bùng nổ của các ứng dụng, xu hướng Big Data, cũng như nhu cầu cho phép nhân viên truy cập nhanh chóng đến nhiều nguồn tài nguyên thông tin, không bị ràng buộc về thời gian, địa điểm, thiết bị truy xuất…
Fortinet Security Fabric là một kiến trúc hỗ trợ giải quyết triệt để các vấn đề nói trên với 5 tiêu chí nổi bật:
1. Linh hoạt: Fortinet Security Fabric bảo vệ toàn diện hệ thống của doanh nghiệp từ IoT cho đến Cloud.
2. Kiểm soát chặt chẽ: được xây dựng từ hệ thống các chính sách và Log, Fortinet Fabric cung cấp cơ chế kiểm soát và giảm thiểu rủi ro từ các mối hiểm họa tinh vi nhất, cho mọi phân vùng trong toàn bộ kiến trúc mạng.
3. Bảo mật toàn diện: thông tin cập nhật về các mối hiểm họa trên bình diện toàn cầu và cục bộ, được các thiết bị  Fortinet chia sẻ lẫn nhau, giúp nâng cao năng lực bảo mật của hệ thống toàn diện và nhanh chóng.
4. Thực thi: sử dụng dữ liệu từ hệ thống Big Data Cloud, cho phép Fortinet Fabric tương tác kết hợp thông tin về các mối nguy hại và dữ liệu mạng, sau đó cập nhật toàn bộ vào cơ sở dữ liệu phản ứng nhanh Threat Intelligence.
5. Hệ thống mở: được định nghĩa với các Open APIs cho phép các đối tác có thể kết hợp để trở thành một thành phần trong kiến trúc của Fortinet Fabric.
Picture

Bài viết xem thêm

Đối tác

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5