Left banner 01
Left banner 02

LACGLX - 1000base-LX

  • LACGLX - 1000base-LX

LACGLX - 1000base-LX


Giá: call
Số lượng

Mô tả

LACGLX - 1000base-LX : 1 Gbps, khoảng cách 10km, Singlemode fiber, bước sóng 1310nm.Chi tiết sản phẩm

LACGLX - 1000base-LX : 1 Gbps, khoảng cách 10km, Singlemode fiber, bước sóng 1310nm. 


Sản phẩm xem thêm


Đối tác

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5