Left banner 01
Left banner 02

HP 1810-8/16 V2 Switch

  • HP 1810-8/16 V2 Switch

HP 1810-8/16 V2 Switch


Giá: call
Số lượng

Mô tả

HP 1810-8 V2 Switch - J9800A. HP 1810-24 V2 Switch - J9801AChi tiết sản phẩm

HP 1810-8 V2 Switch - J9800A 

 Ports : 7 autosensing 10/100 ports + 1 autosensing 10/100/1000 ports. 

 Memory and processor : 128 MB RAM, 8 MB flash; packet buffer size: 512 KB. 

 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. 

 Performance : 100 Mb Latency < 3.3 µs (64-byte packets); Throughput up to 2.5 million pps; Switching capacity 3.4 Gbps; MAC address table size 8000 entries.

HP 1810-24 V2 Switch - J9801A

 Ports : 24 ports, with 22 autosensing 10/100 ports, 2 autosensing 10/100/1000 ports + 2 SFP ports and 2 dual-personality Gigabit port pairs, configurable as 10/100 or SFP 

 Memory and processor : 128 MB RAM, 8 MB flash; packet buffer size: 512 KB. 

 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. 

 Performance : 100 Mb Latency < 3.4µs (64-byte packets); Throughput up to 38.7 million pps; Switching capacity 12.4 Gbps; MAC address table size 8000. 

Xem tài liệu đính kèm

Bảo hành Lifetime.

Tài liệu đính kèm cho sản phẩm này (1)

Để tải tài liệu, bạn nhấn chuột vào tên tập tin cần tải hoặc nhấn chuột vào icon

Mô tả tài liệu Kích cỡ Lượt tải Tải về
HP 1810-8/16 V2 Switch22.80 KB42

Sản phẩm xem thêm


Đối tác

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5