Left banner 01
Left banner 02

HP 1820-8G/24G/48G Switch

  • HP 1820-8G/24G/48G Switch

HP 1820-8G/24G/48G Switch


Giá: call
Số lượng

Mô tả

HP 1820-8G Switch - J9979A. HP 1820-24G Switch - J9980A. HP 1820-48G Switch - J9981AChi tiết sản phẩm

HP 1820-8G Switch - J9979A

 Ports : 8 autosensing 10/100/1000 ports 

 Memory and processor : 128 MB RAM, 16 MB flash; packet buffer size: 1.5MB 

 Performance : 100 Mb Latency < 7 µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.4 µs (64-byte packets); Throughput up to 11.9 million pps; Switching capacity 16 Gbps; MAC address table size 8000 entries. 

 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.

HP 1820-24G Switch - J9980A

 Ports : 24 autosensing 10/100/1000 ports + 2 Gigabit SFP ports. 

 Memory and processor : 128 MB RAM, 16 MB flash; packet buffer size: 1.5MB 

 Performance : 100 Mb Latency < 7µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2µs (64-byte packets); Throughput up to 38.6 million pps; Switching capacity 52 Gbps; MAC address table size 8000. 

 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.

HP 1820-48G Switch - J9981A

 Ports : 48 autosensing 10/100/1000 ports + 4 Gigabit SFP ports. 

 Memory and processor : 128 MB RAM, 16 MB flash; packet buffer size: 1.5MB 

 Performance : 100 Mb Latency < 7µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2µs (64-byte packets); Throughput up to 77.3 million pps; Switching capacity 104 Gbps; MAC address table size 16000. 

 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.

Xem tài liệu đính kèm.

Bảo hành Lifetime.

Tài liệu đính kèm cho sản phẩm này (1)

Để tải tài liệu, bạn nhấn chuột vào tên tập tin cần tải hoặc nhấn chuột vào icon

Mô tả tài liệu Kích cỡ Lượt tải Tải về
HP 1820-8G/24G/48G Switch1096.77 KB42

Sản phẩm xem thêm


Đối tác

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5