Left banner 01
Left banner 02

HP 2530-24/48 Switch

  • HP 2530-24/48 Switch

HP 2530-24/48 Switch


Giá: call
Số lượng

Mô tả

HP 2530-24 Switch - J9782A. HP 2530-48 Switch - J9781AChi tiết sản phẩm

HP 2530-24 Switch - J9782A

 Ports : 24 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 autosensing 10/100/1000 ports + 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port. 

 Memory and processor : ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5 MB dynamically allocated. 

 Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency < 1.7 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 1.1 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 9.5 million pps (64-byte packets); Switching capacity 12.8 Gbps; MAC address table size 16000. 

 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.

HP 2530-48 Switch - J9781A

 Ports : 48 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 autosensing 10/100/1000 ports + 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports + 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port. 

 Memory and processor : ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 3 MB dynamically allocated. 

 Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency < 6.6 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.2 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 13 million pps (64-byte packets); Switching capacity 17.6 Gbps; MAC address table size 16000. 

 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability.

Xem tài liệu đính kèm

Bảo hành Lifetime.

Tài liệu đính kèm cho sản phẩm này (1)

Để tải tài liệu, bạn nhấn chuột vào tên tập tin cần tải hoặc nhấn chuột vào icon

Mô tả tài liệu Kích cỡ Lượt tải Tải về
HP 2530-24/48 Switch609.44 KB41

Sản phẩm xem thêm


Đối tác

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5