Left banner 01
Left banner 02

HP 2620-24/48 Switch

  • HP 2620-24/48 Switch

HP 2620-24/48 Switch


Giá: call
Số lượng

Mô tả

HP 2620-24 Switch - J9623A. HP 2620-48 Switch - J9626AChi tiết sản phẩm

HP 2620-24 Switch - J9623A

  Ports : 24 autosensing 10/100 ports + 2 autosensing 10/100/1000 ports + 2 open mini-GBIC (SFP) slots + 1 RJ-45 serial console port. 

 Memory and processor : PowerPC FreeScale 8313 @ 400 MHz, 512 MB flash, 512 MB SDRAM, 4 MB flash ROM; packet buffer size: 1 MB. 

 Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency < 8.3 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.9 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 9.5 million pps; Routing/Switching capacity 12.8 Gbps; MAC address table size 16000. 

 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. 

 Layer 3 routing : Static IP routing: provides manually configured routing; includes ECMP capability; Routing Information Protocol (RIP): provides RIPv1 and RIPv2 routing.

HP 2620-48 Switch - J9626A

 Ports : 48 autosensing 10/100 ports + 2 autosensing 10/100/1000 ports + 2 open mini-GBIC (SFP) slots + 1 RJ-45 serial console port. 

 Memory and processor : Power PC FreeScale 8313 @ 400 MHz, 512 MB flash, 512 MB SDRAM, 4 MB flash ROM; packet buffer size: 2 MB. 

 Performance : IPv6 Ready Certified; 100 Mb Latency < 8.3 µs (LIFO 64-byte packets); 1000 Mb Latency < 2.9 µs (LIFO 64-byte packets); Throughput up to 13 million pps; Routing/Switching capacity 17.6 Gbps; MAC address table size 16000. 

 Support : Quality of Service (QoS); Management; Connectivity; Layer 2 switching; Security; Convergence; Resiliency and high availability. 

 Layer 3 routing : Static IP routing: provides manually configured routing; includes ECMP capability; Routing Information Protocol (RIP): provides RIPv1 and RIPv2 routing.

Xem tài liệu đính kèm.

Bảo hành Lifetime.

Tài liệu đính kèm cho sản phẩm này (1)

Để tải tài liệu, bạn nhấn chuột vào tên tập tin cần tải hoặc nhấn chuột vào icon

Mô tả tài liệu Kích cỡ Lượt tải Tải về
HP 2620-24/48 Switch520.50 KB43

Sản phẩm xem thêm


Đối tác

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5